Data publikacji w serwisie:

Uniwersytety Europejskie. Polskie doświadczenia i perspektywy.

Jedenaście Polskich uczelni należących do jedenastu konsorcjów zaangażowanych w budowanie programu Uniwersytetów Europejskich spotka się wirtualnie podczas konferencji “Uniwersytety Europejskie. Polskie doświadczenia i perspektywy”. Celem wydarzenia, które odbędzie się 18 grudnia, jest prezentacja dokonań, wymiana doświadczeń i wypracowanie konstruktywnych rozwiązań na poziomie ogólnopolskim i ministerialnym w celu budowania nowoczesnej edukacji w Europie. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (członek konsorcjum EPICUR) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do udziału w konferencji “Uniwersytety Europejskie. Polskie doświadczenia i perspektywy” organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane nowymi europejskimi trendami w edukacji wyższej. Część otwarta dla publiczności będzie transmitowana na kanale UAM na YouTube, 18 grudnia od godz. 9:00 do 11:00 https://youtu.be/T24OHA8Y2Z8

Federacje Uniwersytetów Europejskich zmieniają edukacyjna rzeczywistość i opracowują innowacyjne rozwiązania. Stawiają sobie za cel wykształcenie młodego pokolenia Europejczyków gotowego sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. W Europie w ciągu trzech lat stworzono ponad czterdzieści federacji pracujących na rzecz zmian w edukacji wyższej.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 Wprowadzenie: prof. dr hab. Rafał Witkowski Prorektor ds. współpracy międzynarodowej.

Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską – Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

9:10-9:30 Uniwersytety europejskie odpowiedzią na wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Europie – prof. dr hab. Marcin Pałys (KRASP)

9:30-9:50 Doświadczenia lidera konsorcjum - Politechnika Poznańska w drodze do sukcesu prof. dr hab. Teofil Jesionowski i prof. Paweł Śniatała (Politechnika Poznańska)

9:50-10:10 W sieci powiązań. Współpraca miasta i uniwersytetu europejskiego dyrektor Iwona Matuszczak Szulc (Urząd Miasta Poznań)

10:10-10:30 W stronę przyszłości- uniwersytety europejskie – prof. Bogumiła Kaniewska Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

10:30 – 11:00 Podsumowanie

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048