Data publikacji w serwisie:

Usługi ekosystemowe w praktyce

6 czerwca 2023 w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się seminarium – spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji regionalnych i lokalnych, organizowane w ramach projektu badawczego “Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane”.

Celem seminarium było przedstawienie możliwości wykorzystania w praktyce nowego podejścia polegającego na określeniu korzyści ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, jakie uzyskujemy od ekosystemów jako układów przyrodniczych.

W spotkaniu, obok zainteresowanych reprezentantów instytucji regionalnych i lokalnych, uczestniczyli przedstawiciele czołowych instytucji naukowych zajmujących się poszczególnymi typami ekosystemów w Polsce (ekosystemami leśnymi, agroekosystemami, ekosystemami zurbanizowanymi, ekosystemami wód słodkich, ekosystemami morskimi) oraz kategoriami wartości usług ekosystemowych (ekologicznymi, kulturowymi i ekonomicznymi).

Projekt prowadzony jest we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska jako Operatorem programu “Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: https://ecoservpol.amu.edu.pl/

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497