Data publikacji w serwisie:

„Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej” z Nagrodą Rektora UAM

W czwartek, 23 lutego, podczas uroczystości w Zielonej Górze poznaliśmy laureatów Lubuskich Wawrzynów 2022. Nagrodę Rektora UAM za najlepszą książkę popularnonaukową - Małe Srebrne Pióro - otrzymał Przemysław S. Karwowski za publikację „Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej” (Zielona Góra 2022, wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa “Gloria Monte Verde”).

Lubuskie Wawrzyny to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów literackich, naukowych i dziennikarskich w regionie lubuskim. Organizatorami są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Partnerem konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który poprzez działalność Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach, stara się wspierać życie literackie, kulturalne i popularnonaukowe na pograniczu.

Przedstawicielką UAM w Kapitule Lubuskich Wawrzynów Naukowych była dr Marta Bąkiewicz. Podczas uroczystej Gali Lubuskich Wawrzynów 2022 Uniwersytet reprezentował prof. Andrzej Pukacz.

Lubuski Wawrzyn Literacki 2022 przyznano w dwóch kategoriach:

Proza: Waldemar Szymczak, “Odwyk [z] dorosłości” (Gorzów Wielkopolski 2022, wydawca: Waldemar Szymczak);

Poezja: Michał Banaszak, “Exit” (Nowa Ruda 2022, Wydawnictwo MaMiKo).

Lubuski Wawrzyn Naukowy otrzymał Karol Siemaszko za “Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950" (Bydgoszcz 2022, wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski przyznano Zbigniewowi Borkowi za materiały opublikowane w tygodniku “Polityka”: “Niechęć do kwadratu”, “Witajcie w Nibylandii”, “Żaden pożytek z tego wirusa”, “Żrąca miłość” (Tygodnik Polityka 9.03 – 15.03.22).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://lubuskie.pl/wiadomosci/20049/lubuskie-wawrzyny-2022-wreczone-

Fot. Aneta Michałowska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 40 48