Data publikacji w serwisie:

Verba Sacra 2018 - konferencja prasowa

W czwartek, 8 listopada odbyło się spotkanie prasowe poświęcone XVIII Festiwalowi Sztuki Słowa Verba Sacra 2018. W spotkaniu wzięli udział: prorektor UAM ds. kadry i finansów prof. Tadeusz Wallas, dyrektor projektu Verba Sacra Przemysław Basiński oraz dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej prof. Elżbieta Wesołowska.

Program Festiwalu tym razem związany jest z Owidiuszem. W tym roku mija 2000 lat od śmierci genialnego poety. W programie m.in. Finał Konkursu Verba Sacra 2018, Spotkanie z Biblią Kaszubską czy prezentację Pierwszej i Drugiej Księgi Samuela w interpretacji kolejno: Krzysztofa Wakulińskiego i Wojciecha Żołądkiewicza, a także recytację Elegii Owidiusza.

Verba Sacra to projekt interdyscyplinarny artystyczno-naukowo-religijny, poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego. Łączenie tradycji ze współczesnością to podstawa jego realizacji. Projekt jest pomyślany jako seria publicznych prezentacji Biblii oraz największych dzieł literatury polskiej i obcej w wykonaniu najwybitniejszych aktorów. Prezentacje poprzedzone są pracami: filologicznymi, biblistycznymi, historycznymi, przekładowymi i artystycznymi. Aktorów wspierają wybitni konsultanci teologiczni, literaturoznawcy i historycy. Organizacji przygotowań podjął się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.