Data publikacji w serwisie:

Welcome to Adam Mickiewicz University

Ponad 200 studentów zagranicznych rozpoczyna studia na UAM w ramach programu Erasmus+, wymiany bilateralnej z partnerskimi uczelniami na całym świecie lub innych programów międzynarodowych. W poniedziałek, 1 marca, wzięli udział w spotkaniu online.

Studentów powitali prorektor Uniwersytetu, prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski oraz prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, a także koordynator programu Erasmus+, prof. UAM dr hab. Tomasz Brańka. Pracownicy Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej przedstawili zagranicznym gościom informacje dotyczące Miasta i Uczelni. Mowa była m.in. o transporcie publicznym czy zajęciach z języka polskiego, nie zabrakło także tematu bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19.

Podsumowanie spotkania dostępne jest na stronie kierowanej do studentów zagranicznych: http://international.amu.edu.pl/news/international-students-welcome-and-orientation-meeting/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048