Data publikacji w serwisie:

Wiele nowości dla przyszłych studentów UAM

1 czerwca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął rekrutację na rok akademicki 2023/2024. Kandydaci zgłaszają się poprzez System Internetowej Rekrutacji.

UAM przygotował dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w sumie ponad 16 tysięcy miejsc, w tym ponad 12 tysięcy na studiach stacjonarnych. Oferta uczelni obejmuje łącznie 204 kierunki i specjalności. Wśród nowości znalazły się:

Studia pierwszego stopnia:

Chemia medyczna z projektowaniem leków – studia pierwszego stopnia na Wydziale Chemii,

Global Communication – studia pierwszego stopnia w języku angielskim na Wydziale Neofilologii,

Hydrologia, meteorologia i klimatologia – studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych,

Informatyka kwantowa – studia pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki,

Optyka okularowa i optometria – studia pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki,

Zmiany klimatu Ziemi – studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Filologia francuska – studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Neofilologii.

Studia drugiego stopnia:

Chemia dla inżynierów – studia drugiego stopnia na Wydziale Chemii,

Archeometria – studia drugiego stopnia, kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii,

Geohazards and Climate Change – studia drugiego stopnia w języku angielskim na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych,

Geoslawistyka – studia drugiego stopnia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej,

Zaawansowane badania socjologiczne – studia drugiego stopnia na Wydziale Socjologii.

Do 11 lipca kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia mają czas na zapisy oraz ich opłacenie, a także wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego w SIR nastąpi 18 lipca, o godz. 0:00.

Wszelkie informacje kandydaci znajdą na stronie uczelni: https://amu.edu.pl/kandydaci/rekrutacja

Na profilu UAM na Facebooku funkcjonuje także grupa dedykowana tegorocznym kandydatom.