Data publikacji w serwisie:

Wizyta delegacji z City University of Hong Kong na UAM

UAM będzie współpracował z City University of Hong Kong. 19 października dziekan College of Science HKU prof. Chun-Sing Lee oraz rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska podpisali umowę bilateralną pomiędzy uczelniami, która ma zainicjować współpracę naukową i wymianę kadry. W spotkaniu uczestniczył także prorektor prof. Przemysław Wojtaszek.

W skład zagranicznej delegacji weszli ponadto: prof. Hua Zhang i dr Xianpeng Hu. Prof. Zhang jest najlepiej cytowanym chemikiem ostatnich lat – jego index Hirscha wynosi 167 (co oznacza ponad 100 tys. cytowań).

Delegacja z uniwersytetu w Hong Kongu spotkała się także w CZT z dyrektorem Centrum, prof. Bronisławem Marciniakiem, dziekanem Wydziału Chemii UAM prof. Maciejem Kubickim oraz dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM, prof. Piotrem Pawluciem. Spotkanie dotyczyło współpracy naukowej i wspólnych programów badawczych dla pracowników. Współpracę z City University of Hong Kong koordynuje prof. Artur Stefankiewicz z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Fot. Martyna Płaczek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048