Data publikacji w serwisie:

WPiA UAM zacieśnia kontakty z Uniwersytetem w Heidelbergu

28 września 2023 r. w Gabinecie Rektora podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie określa wspólne cele i dążenia we współpracy akademickiej, w tym wymianę pracowników naukowych, realizację projektów badawczych oraz wzbogacanie oferty zajęć dydaktycznych. Zawarcie umowy jest wynikiem wieloletnich, owocnych kontaktów naukowych pomiędzy obiema jednostkami.

Umowę podpisali: Rektorka UAM prof. Bogusława Kaniewska, Vice Rektor Uniwersytetu w Heidelbergu prof. Marc-Philippe Weller, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Tomasz Nieborak oraz Vice Dziekan Wydziału Prawa w Heidelbergu prof. Christoph Kern. Podpisaniu umowy towarzyszyło polsko-niemieckie seminarium naukowe „Meaning and future of the codification in law”, które odbyło się w piątek 29 września w Collegium Iuridicum Novum. W trakcie seminarium prof. Christoph Kern i prof. Krzysztof Mularski poruszyli wątki z zakresu prawa cywilnego, prof. Jan C. Schuhrz, prof. Elżbieta Hryniewicz-Lach i dr hab. Anna Demenko z zakresu prawa karnego, a prof. Wolfgang Kah i prof. Wojciech Piątek z zakresu prawa administracyjnego. Wydarzenie zakończyła dyskusja, podczas której badacze zaprezentowali realizowane projekty badawcze i omawiali możliwości dalszej współpracy. Uniwersytet w Heidelbergu to najstarszy niemiecki uniwersytet, zaliczany do czołówki
światowej uczelni wyższych (55. miejsce w rankingu szanghajskim z 2023 r.). Wydział Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu jest w jednym z wiodących wydziałów prawniczych w Niemczech i plasuje się wśród najlepszych wydziałów prawa w Unii Europejskiej.

fot.  Martyna Płaczek

Kontakt

Przemysław Stanula

4497