Data publikacji w serwisie:

Wybory rektora UAM

29 czerwca o godz. 10.00 w Auli UAM odbędą się wybory rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2020 – 2024. Wyboru dokona kolegium elektorów składające się z 210 przedstawicieli poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów UAM.  Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz, zgodnie ze statutem UAM, posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

O funkcję rektora UAM ubiega się dwoje kandydatów; literaturoznawczyni i polonistka prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna prorektor ds. studenckich; oraz fizyk prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM. Nowy rektor UAM rozpocznie urzędowanie 1 września 2020 roku.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497