Data publikacji w serwisie:

Young Linguists’ Meeting in Poznań po raz szósty!

Międzynarodowa konferencja Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP 2018) odbyła się w Collegium Novum, w dniach 23-25.11. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Anglistyki UAM. W ramach spotkania językoznawcy wzięli udział w warsztatach i wysłuchali wykładów, w tym prelekcji Pawła Orzeszko, poświęconej kryzysowi humanitarnemu na świecie, organizowanej we współpracy z Kulczyk Foundation.

Na tegoroczną edycje YLMP do Poznania przyjechali naukowcy m.in. z Belgii, Zjednoczonego Królestwa, Szwajcarii, Chorwacji czy Danii. Spotkanie Młodych Lingwistów w Poznaniu to kongres organizowany przez i dla młodych lingwistów, którzy doceniają znaczenie badań interdyscyplinarnych i dlatego chcą wyjść poza tradycyjne gałęzie językoznawstwa. Uważają oni, że związek między językoznawstwem a innymi dziedzinami nauki, takimi jak psychologia czy socjologia, ma kluczowe znaczenie i jest wszechobecny. Celem organizatorów YLMP jest przedstawienie zalet zintegrowanego podejścia i podkreślenie jego znaczenia dla współczesnych badań lingwistycznych.

Pierwszy Kongres YLMP odbył się w 2009 roku i był forum do dyskusji wszystkich zainteresowanych językiem i jego powiązaniami z innymi dziedzinami współczesnej nauki. Pomysł pochodził od ówczesnego studenta Łukasza Pakuły i jego kolegów, Małgorzaty Trojan, Doroty Jaworskiej i Łukasza Kozanowskiego, którzy byli zaangażowani w organizację YLMP. Dotychczas zorganizowano pięć edycji kongresu, dzięki którym stał się on jednym z najważniejszych międzynarodowych kongresów językoznawczych w Europie. (ak)

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://wa.amu.edu.pl/ylmp/ylmp2018

Fot. Jagoda Haloszka