Data publikacji w serwisie:

Zespół rektorski na kadencję 2020-2024 mianowany! 

W pierwszym dniu urzędowania we wtorek, 1 września, Jej Magnificencja, prof. Bogumiła Kaniewska, nominowała 7 prorektorów na kadencję 2020-2024.

W zespole rektorskim znalazło się czworo nowych profesorów: 
- prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki), prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych, 
- prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski (Wydział Historii), prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych, 
- prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek (Wydział Biologii), prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM, 
-prof. dr hab. Joanna Wójcik (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), która pełnić będzie funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia. 
W zespole rektorskim pracować będą także:  
- prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Wydział Anglistyki), prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, 
- prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Wydział Studiów Edukacyjnych), prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych, 
- prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), prorektor ds. kadr i rozwoju. 
Nowa rektor UAM jest pierwsza kobietą w historii UAM na tym stanowisku. Prof. Bogumiła Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r.; siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. “Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej”. Praca została wydana pod tytułem “Świat w granicach ja. O narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej” i zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku na podstawie publikacji “Śladami Tristrama Shandy” prof. B. Kaniewska otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii “Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”. Prof. Bogumiła Kaniewska w pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu a także literaturą dla dzieci. Od lat łączy działalność naukową z popularyzacją nauki, publikując recenzje i artykuły na łamach pism literackich (m.in. „Nowych Książek”). Wypromowała ponad stu magistrów i czworo doktorów. 
W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich. W 2020 roku została wybrana na urząd Rektora UAM. Jej kadencja potrwa do 2024 roku.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497