Data publikacji w serwisie:

Zmarł profesor Tadeusz Zgółka

Z żalem zawiadamiamy,

że 26 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wybitny językoznawca, znakomity wykładowca i pasjonat nauki. Autorytet i Mistrz wielu pokoleń filologów. Człowiek prawy i szlachetny, kochany przez uczniów i współpracowników.

Profesor Tadeusz Zgółka był uczonym o wielu naukowych pasjach, z których najważniejszą pozostało językoznawstwo. Był członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Filologicznego UAM, pierwszym dziekanem Wydziału Neofilologii, zastępcą dyrektora Instytutu Lingwistyki, wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Lingwistyki, od 2004 roku pracownikiem Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. H. Cegielskiego, Medalem ad Perpetuam Rei Memoriam oraz tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania. W 2000 roku uhonorowany godnością doktora honoris causa przez Państwowy Pomorski Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Archangielsku.

Pozostawił nas w poczuciu olbrzymiej straty. Pani Profesor Halinie Zgółkowej, Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor i Senat  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dziekani i społeczność akademicka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Neofilologii UAM.


Ceremonia pogrzebowa prof. Tadeusza Zgółki odbędzie się 10 maja o godz. 14.15 na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu ( od ul. Warszawskiej).  Tego samego dnia o godz. 11.00 odbędzie się msza w intencji Profesora w kościele św. Stanisława Kostki na Winiarach.