Data publikacji w serwisie:

Znamy laureatów konkursu „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce"

W środę, 7 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla Laureatów drugiej edycji konkursu „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce”. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali prof. UAM dr hab. Jędrzej Kociński z Wydziału Fizyki oraz prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska.

Celem inicjatywy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Fundacji UAM jest uhonorowanie wybitnych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których badania naukowe cechują się innowacyjnością i potencjałem praktycznego zastosowania na rzecz społeczeństwa lub w gospodarce. Łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wynosi 50 tysięcy złotych.

Laureatami konkursu zostali:

  • prof. UAM. dr hab. Jędrzej Kociński - W 2003 roku ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością Akustyka, a w 2007 obronił pracę doktorską w dziedzinie fizyki. W 2018 roku natomiast, uzyskał stopień doktora habilitowanego z biofizyki. Jego zainteresowania zawsze związane były bezpośrednio z człowiekiem. Podczas pracy nad swoją habilitacją, zajmował się głównie badaniem zrozumiałości mowy oraz jej poprawy za pomocą cyfrowego przetwarzania sygnałów. W 2015 wraz z dr Honoratą Hafke-Dys (także z Wydziału Fizyki UAM) oraz informatykami: Marcinem Szajkiem, Pawłem Elbanowskim i Wojciechem Radomskim założyli startup StethoMe mający na celu stworzenie pierwszego na świecie elektronicznego stetoskopu do użytku domowego, wspieranego automatyczną analizą sygnałów z układu oddechowego z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. W roku 2020 ruszyła oficjalna sprzedaż stetoskopu, który jest wyrobem medycznym klasy IIa, certyfikowanym na terenie UE. Spółka od początku postawiła sobie za cel mocne naukowe podparcie swojego projektu, dlatego też Jędrzej Kociński został kierownikiem projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z UE za pośrednictwem NCBR. Zaowocowało to wieloma publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych i wystąpieniami na konferencjach międzynarodowych, potwierdzających mocną współpracę SethoMe z UAM. Za swoją działalność oraz produkt Spółka wielokrotnie była nagradzana na arenie krajowej i międzynarodowej. Do najważniejszych nagród należą: Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Godło Teraz Polska, IF Design Award, FutureX HealthCare Start-Up Award (3. miejsce i nagroda publiczności), Philips Innovation Challenge Champion Award, wyróżnienie w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. Obecnie stetoskopy używane są m. in. w szpitalach “covidowych” oraz w pilotażowych testach Ministerstwa Zdrowia.

  • prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska - jest profesorem uczelnianym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii. Od lat zajmuje się polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej w ramach studiów nad nauką i technologią, które łączy z perspektywą antropologii społecznej. Jest stypendystką Fundacji Fulbrighta oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu dla Młodych Wybitnych Naukowców. Kierowała wieloma projektami naukowymi, krajowymi i europejskimi. Między innymi w ramach grantów Horyzont 2020, prowadziła analizy dotyczące społecznego postrzegania technologii geo-inżynieryjnych oraz udziału różnych grup społecznych w monitoringu środowiskowym. Interesuje ją styk nauki i polityki, a w szczególności procesy wytwarzania wiedzy i dyskursów eksperckich w obszarze rozwoju nowych technologii przyjaznych dla klimatu oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej. Obecnie realizuje grant Inclusive Transition towards Electric Mobility, finansowany ze środków programu Urban Accessibility and Connectivity, ERA NET, w ramach którego, we współpracy z Heksagon Research S.A. w Poznaniu, Oslo Institute of Transport Economics, Utrecht University oraz University of Oxford opracowuje scenariusze sprawiedliwego rozwoju elektrycznej mobilności na przykładzie miasta Poznań. Wyniki badań prowadzonych przez Aleksandrę Lis-Plesińską zostały opublikowane w światowych czasopismach, takich jak: Energy Policy, Energy Research & Social Science, Environmental Politics, Science and Public Policy, czy European Journal of Common Market Studies. W 2020 roku, nakładem międzynarodowego wydawnictwa Routledge ukazała się autorska książka pt. Climate and Energy Politics in Poland: Debating Carbon Dioxide and Shale Gas.

Pierwsza edycja konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” została zainicjowana w Jubileuszowym Roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Wówczas, wyłonieni zostali naukowcy, którzy w latach 2009-2019 realizowali swoje badania oraz działalność naukową aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym, łącząc naukę z biznesem i wdrażając swoje osiągnięcia naukowe w życie społeczno-gospodarcze. Laureatami I edycji Konkursu są: prof. Robert Pietrzak, prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski, prof. Tomasz Kaczmarek, prof. Jacek Pyżalski.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497