Data publikacji w serwisie:

Znamy nazwiska laureatów konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej!

Opublikowano nazwiska laureatów konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby laureatów (10 naukowców) - za Uniwersytetem Jagiellońskim i przed Uniwersytetem Warszawskim.

- Cieszymy się z tego sukcesu. W ubiegłym roku byliśmy już na podium, ale w tym jesteśmy jeszcze wyżej, bo na drugim miejscu. To ważne dla UAM jako uczelni badawczej oraz uniwersytetu europejskiego, mieć w swoim gronie bardzo dobrych naukowców. Zdajemy sobie sprawę, że w rankingach raz się jest wyżej, raz niżej, ale powód do radości jest! Gratulujemy wszystkim laureatom, bo to ogromny prestiż i wyróżnienie otrzymać stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wierzymy, że o nagrodzonych młodych naukowcach jeszcze nie raz usłyszymy - komentuje sukces naukowców JM Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska.

Laureatami konkursu START zostali:

Julia Dłużewska - genetyka
dr Grzegorz Markiewicz - chemia
dr Dorota Masłej - językoznawstwo
Valerii Myndrul - biotechnologia
dr Kornel Roztocki -  chemia
dr Łukasz Szoszkiewicz - nauki prawne
dr Robert Tomczak - historia
dr Anna Walczak - inżynieria materiałowa
dr Łukasz Wolski - chemia
dr Dawid Rogacz -  filozofia

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. W tym roku wyróżnienie otrzymał dr Dawid Rogacz z Wydziału Filozoficznego UAM (na zdjęciu).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2021-rozstrzygniety/

Fot. Dawid Rogacz

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048