Data publikacji w serwisie:

Zwierzętarnia przy WCZT już działa

W Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii uruchomiono Zwierzętarnię. Ten jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce stwarza możliwości prowadzenia badań in vivo oraz in vitro w ramach nauk biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem farmakologii, toksykologii, onkologii i patofizjologii.

Zwierzętarnia na Morasku mieści się w wolnostojącym trzykondygnacyjnym budynku przystosowanym technicznie do hodowli zwierząt SPF (Specified Pathogen Free) oraz zwierząt transgenicznych. Obiekt wyposażony jest w system wentylacji ciągłej i awaryjnej (100/100) wyposażonej w trzy rodzaje filtrów, autoklawy przelotowe, myjnie automatyczne do klatek i butelek, śluzy z prysznicem powietrznym dla personelu. Jest wyposażona w aparaturę do obrazowania in vivo, tomografy komputerowe, pracownie analityczne oraz histologiczne.

– W Zwierzętarni mamy możliwość molekularnego i fizjologicznego badania patomechanizmów chorób człowieka (infekcyjnych, nowotworowych, uwarunkowanych genetycznie) z zastosowaniem odpowiednich modeli zwierzęcych – mówi kierownik Zwierzętarni, mgr inż. Adam Plewiński. – Dzięki tym pracom możliwe jest testowanie nowoczesnego podejścia terapeutycznego w badaniach przedklinicznych – dodaje.

Wszystkie doświadczenia przeprowadzane na terenie Zwierzętarni wymagają zgody Lokalnej Komisji Etycznej w Poznaniu.
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu jest multidyscyplinarnym ośrodkiem skupiającym najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanym na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach.

Działalność obiektu została zaprezentowana podczas seminarium pt. „Możliwości badawcze Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii UAM".

fot. Przemysław Stanula