Program kształcenia 2020/2021

Ramowy plan kształcenia w Szkole Doktorskiej 2020/21

Framework curriculum at the Doctoral School 2020/21