Data publikacji w serwisie:

10 edycja badania jakości kształcenia na UAM - przypomnienie

Przypominamy o 10 edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwa do 30 czerwca 2019 roku.

Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki. Na podstawie analizy wyników ankiet corocznie opracowywane są rekomendacje, a następnie podejmowane działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Wszystkie raporty – szczegółowe dla kolejnych edycji badania, a także opracowania porównawcze znajdują się na stronie www.brjk.amu.edu.pl.

Zachęcam każdego pracownika  dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż kilka minut.

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.