Data publikacji w serwisie:

10 edycja badania jakości kształcenia na UAM - przypomnienie

Przypominamy o trwającej 10 edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwa do 30 czerwca 2019 roku.

Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki. Na podstawie analizy wyników ankiet corocznie opracowywane są rekomendacje, a następnie podejmowane działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Wszystkie raporty – szczegółowe dla kolejnych edycji badania, a także opracowania porównawcze znajdują się na stronie www.brjk.amu.edu.pl.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż kilka minut, dlatego zachęcamy całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w badaniu, a także rozpropagowanie informacji nt. trwającej ankietyzacji wśród studentów, którzy dodatkowo mogą wygrać nagrodę dla swojego Wydziału w ramach akcji LICZYMY ANKIETY https://brjk.wmi.amu.edu.pl/pub/

Anonimowa ankieta jest dostępna po zalogowaniu do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia