Data publikacji w serwisie:

15. edycja programu stypendialnego Fundacji UAM dla doktorantów

2 października ruszył nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego Fundacji UAM. Jest on skierowany do doktorantów wszystkich wydziałów i szkół doktorskich UAM, którzy prowadzą badania z myślą o ich praktycznym zastosowaniu, w duchu zrównoważonego rozwoju.

Proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów. W I etapie oceniane są osiągnięcia naukowe kandydatów. W II etapie, 20 finalistów zaprezentuje przed Kapitułą Konkursu praktyczny wymiar swoich badań. W szczególności brana będzie pod uwagę innowacyjność i przełomowość prowadzonych badań, które wnoszą realną zmianę i odpowiadają na aktualne wyzwanie społeczne, gospodarcze czy biznesowe. 10 laureatów otrzyma stypendium o łącznej wysokości 20 tys. zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić jeden z formularzy aplikacyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października br.

Dowiedz się więcej i weź udział w konkursie!