Data publikacji w serwisie:

Spotkanie otwarte dotyczące wdrożenia polityki oszczędnościowej

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska serdecznie zaprasza pracowniczki i pracowników, a także doktorantki i doktorantów Uczelni na otwarte, zdalne spotkanie w formule Q&A z zespołem rektorskim i kanclerzem, które odbędzie się 11 stycznia o godz. 11:00. Dotyczy ono wdrożenia polityki oszczędnościowej.

Spotkanie poświęcone będzie sytuacji ekonomicznej Uczelni oraz związane będzie z wdrożeniem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Planu zapobiegania skutkom kryzysu energetycznego". Dokument wszedł w życie na podstawie Zarządzenia Rektora nr 275/2022/2023 w dniu 28 listopada 2022 r. i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z tym, iż Zarządzenie wprowadza zmiany w funkcjonowaniu Uczelni, Jej Magnificencja Rektor postanowiła zorganizować spotkanie w formule Q&A, w trakcie którego społeczność uniwersytetu poinformowana zostanie o najważniejszych kwestiach zawartych w dokumencie, a także udzielone zostaną odpowiedzi na najbardziej nurtujące pracowników i doktorantów pytania.

- Chciałabym poinformować, że każda osoba z naszej społeczności może wysłać zapytanie dotyczące realizacji strategii w zakresie tzw. polityki oszczędnościowej. Pytania zostaną pogrupowane i zadane w trakcie trwania spotkania — zapewnia  JMR prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Wszyscy chętni, do godz. 16:00 w dniu 10 stycznia włącznie, mają możliwość wysłania zapytania poprzez specjalny formularz. Formularz oraz link do spotkania dostępne są w intranecie.