Data publikacji w serwisie:

Badanie jakości kształcenia

Zapraszamy wszystkich doktorantów i doktorantki do udziału w 13. edycji badania jakości kształcenia.

Tegoroczna ankieta została dostosowana do nowego formatu kształcenia doktorantów i zaopiniowana przez Samorząd Doktorantów UAM.

Kwestionariusz, dostępny w języku polskim i angielskim, można wypełnić po zalogowaniu się do systemu ankieter.amu.edu.pl lub usosweb.amu.edu.pl do 17 lipca 2022 r.

Udział w badaniu jest w pełni anonimowy.