Data publikacji w serwisie:

Cykl wykładów ogólnouniwersyteckich „Nowy irracjonalizm? Współczesny świat i wytwarzanie ignorancji”

Ośrodek Uniwersytecki Pracownia Pytań Granicznych UAM zaprasza do udziału w cyklu wykładów „Nowy irracjonalizm? Współczesny świat i wytwarzanie ignorancji”.

Cykl ma status ogólnouniwersyteckiego przedmiotu fakultatywnego (30h, 3 ECTS) adresowanego do studentów/-tek i doktorantów/-tek UAM. Wykłady wygłaszają zaproszeni specjaliści z UAM oraz innych instytucji i ośrodków akademickich w Polsce.

Spotkania będą odbywać się we wtorki o godzinie 18:45 w Sali Śniadeckich w Collegium Maius przy ul. Fredry 10.

Rejestracja na przedmiot odbywa się w systemie USOS.

Zajęcia zaczynamy we wtorek 26 lutego 2019 wykładem prof. UAM dr hab. Andrzeja W. Nowaka (IF UAM) zatytułowanym „Ekonomia polityczna współczesnego irracjonalizmu”.

Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy!