Data publikacji w serwisie:

DIGI+ Postdoctoral Programme

Nowopowstała sieć DIGI+ oferuje w ramach projektu finansowanego z Działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND (program Horyzont Europa) 20 miejsc szkoleniowo-badawczych na poziomie podoktorskim dla przyszłych liderów zrównoważonej transformacji cyfrowej w Europie.

Konkurs na pierwsze 10 najlepszych pomysłów już trwa! Wnioski o grant można składać do 22 września, w następujących obszarach zainteresowań:

  • Innovative Business Models and Data Ecosystems,
  • Digital Culture and Skills,
  • Data Governance,
  • Innovative Digital Technologies and Adoption.

Złóż wniosek!

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://digipluscofund.eu/