Data publikacji w serwisie:

Dzień z NAWA

Pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci oraz pracownicy pionów zajmujących się międzynarodową wymianą akademicką z uczelni wyższych będą mogli wziąć udział w organizowanym przez AWF Poznań i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej spotkaniu „Dzień z NAWA”. Spotkanie odbędzie się 21 października br., o godz. 11, w Auli AWF Poznań.

Spotkanie ma na celu przybliżenie jej aktualnej oferty programowej, głównych zasad i założeń programów wspierających międzynarodową wymianę akademicką, a także wsparcie aktywności pracowników instytucji naukowych w konkursach ogłaszanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Spotkanie składać się będzie z trzech głównych bloków tematycznych, w których omówione zostaną programy skierowane do kadry naukowej, promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych.

Spotkanie jest darmowe. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie.