Data publikacji w serwisie:

HR Excellence in Research – od 5 lat na UAM

Od 5 lat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posługuje się wyróżnieniem HR Excellence in Research. W tym czasie podjęto wiele działań, by zwiększyć atrakcyjność warunków zatrudnienia oraz stworzyć sprzyjające rozwojowi środowisko pracy.

Znak HR EXCELLENCE IN RESEARCH jest gwarancją jakości. Instytucje, które uzyskały wyróżnienie:

  • zapewniają naukowcom możliwie najlepsze warunki pracy i rozwoju,
  • sprzyjają osiąganiu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy,
  • sprzyjają rozwojowi kariery pracowników naukowych,
  • dbają o atrakcyjność warunków pracy i rozwoju kariery naukowców.

Z okazji rocznicy na łamach Życia Uniwersyteckiego ukazał się materiał przedstawiający działania UAM oraz plany na przyszłość związane z wyróżnieniem HR Excellence in Research - zobacz infografikę (plik pdf).

Czytaj najnowszy numer Życia Uniwersyteckiego.