Data wydarzenia:

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Rektor i Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023.

Uroczystość odbędzie się 3 października 2022 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 1.

Program uroczystości:

Hymn państwowy

  1. Przemówienie Rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
  2. Immatrykulacja studentów I roku
  3. Wręczenie Medalu Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis prof. dr hab. Hannie Kóčce-Krenz
  4. Przemówienie Przewodniczącej Samorządu Studentów UAM
  5. Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Krzysztofa Trybusia – pt. O „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza – zaproszenie do lektury
  6. Wręczenie nagród Praeceptor Laureatus, Praeceptor Optimus
  7. Wręczenie Medali UAM dla wyróżniających się absolwentów
  8. Wręczenie nagród najwybitniejszym studentom

Gaudeamus