Data publikacji w serwisie:

Konkurs „Debiut naukowy 2021 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”

Zapraszamy do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2021" – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD". Projekt ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.

Dziesiątą edycję projektu organizują:

  • Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
  • Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu,
  • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021 roku,
Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021 roku.

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu