Data publikacji w serwisie:

Konkurs na Minigranty CeBaM 2023

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów, doktorantów i niedawnych absolwentów wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji.

Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.

Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać, to 5 000 zł brutto (umowa o dzieło). Przyznane zostaną maksymalnie trzy nagrody: 5 000, 4 000 i 3 000 zł brutto.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl do 10.04.2023 r. Wyniki ogłoszone zostaną do 5.05.2023 r.

Pełne ogłoszenie, regulamin, jak i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej cebam.pl

Dowiedz się więcej i złóż wniosek!