Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki poświęcone współczesności

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szansę na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 28 lutego 2023 r.

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej-Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Założycielką funduszu jest dr Anna Gutkowska. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Od dziesięciu lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Należą do nich:

  • prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
  • prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
  • prof. dr hab. Jan Kordys – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
  • prof. dr hab. Marek Zaleski – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
  • prof. dr hab. Tomasz Żukowski – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nabór zgłoszeń w XI edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i jej autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: opinie recenzentów. Opcjonalnie: inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji: www.funduszewieczyste.pl