Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ubezpieczeń społecznych

Czy temat Twojej pracy dyplomowej dotyczy ubezpieczeń społecznych lub nauk pokrewnych? Czy wnosi do nauki nową jakość? Czy pomoże lepiej zrozumieć ubezpieczenia społeczne? Jeśli tak, zgłoś pracę w konkursie organizowanym przez Prezesa ZUS!

Obecnie można zgłaszać prace do drugiej edycji konkursu. Mogą do niej przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2022 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

  • najlepsza praca licencjacka,
  • najlepsza praca magisterska,
  • najlepsza praca doktorska.

Wymagania dotyczące prac:

  1. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
  2. Wymaganym językiem pracy jest język polski.
  3. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.

Prace można zgłaszać do 30 września 2022 r.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz plakat promocyjny!