Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności

Zapraszamy do udziału w konkursie „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Organizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  • I nagroda w wysokości 13 000 zł,
  • II nagroda w wysokości 11 000 zł,
  • III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  • I nagroda w wysokości 7 000 zł,
  • II nagroda w wysokości 5 000 zł,
  • III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Prace można składać w następujących kategoriach:

  • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
  • rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami,
  • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r.

Więcej informacji na stronie: otwartedrzwi.pfron.org.pl