Data publikacji w serwisie:

Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Trwa nabór zgłoszeń w XIX edycji Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest:

 • zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności,
 • popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami,
 • proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • rehabilitacja medyczna.

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl do 20 września 2023 r. do godz. 23:59.

Atrakcyjne nagrody

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/ oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl.

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

 • I nagroda w wysokości 7 000 zł,
 • II nagroda w wysokości 5 000 zł,
 • III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

 • I nagroda w wysokości 13 000 zł,
 • II nagroda w wysokości 11 000 zł,
 • III nagroda w wysokości 9 000 zł.