Data publikacji w serwisie:

Mamy najlepszy samorząd w Polsce

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy Samorząd Doktorancki (ex aequo z Radą Doktorantów Politechniki Wrocławskiej) w konkursie PRODOK 2021.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał również wyróżnienie w kategorii Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia. Nagrody odebrały doktorantki i działaczki samorządu Ewelina Ebertowska i Marlena Kaźmierska na zjeździe z okazji Jubileuszu 15-lecia Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Warszawie.