Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowa konferencja dla doktorantów

W dniach 13-14 czerwca na Uniwersytecie Karola w Pradze odbędzie się konferencja "Rewriting the History: Changing the Reading of the Past”.

Udział mogą wziąć doktoranci zajmujący się historią, socjologią, antropologią, politologią, literaturą i innymi naukami humanistycznymi.

Zgłoszenia do 12 maja 2024 roku.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://networks.h-net.org/group/announcements/20026267/international-phd-conference-rewriting-history-changing-reading-past