Data publikacji w serwisie:

Nabór zgłoszeń do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Trwa nabór zgłoszeń do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Wnioski można składać do 5 maja br.

Program L’Oréal-UNESCO For women in science (Dla Kobiet i Nauki) jest programem mającym na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji badań zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W Polsce program prowadzony jest od 2001 roku. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Kto może aplikować?

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/loral-unesco-dla-kobiet-i-nauki--zglos-swoj-udzial