Data publikacji w serwisie:

Nagroda dla dr. Marcina Flotyńskiego w konkursie Narodowego Banku Polskiego

Doktor Marcin Flotyński – adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji został laureatem nagrody II stopnia w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.

Doktor Marcin Flotyński zgłosił do konkursu rozprawę doktorską pt. Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce, zrealizowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej.

W konkursie oceniano 37 prac doktorskich z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Polsce. Nagrodzonych zostało 5 osób: przyznano 2 nagrody II stopnia (ex aequo) oraz 3 wyróżnienia; w konkursie nie przyznano nagrody I stopnia.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę z zakresu nauk ekonomicznych odbyła się pod patronatami honorowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji o konkursie.