Data publikacji w serwisie:

Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” - znamy laureatów

Kapituła Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2022 r. ustaliła listę Laureatów Nagrody, którymi zostali studenci i doktoranci UAM.

Fundatorem Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 jest Santander Universidades.

Nagroda Społecznika przyznana została za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

8 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Senatu Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik w imieniu Fundatora Nagrody oraz Kapituły wręczy nagrodzonym studentom i doktorantom okolicznościowe dyplomy potwierdzające przyznanie Nagrody.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

Zobacz listę nagrodzonych (kliknij aby otworzyć plik xlsx).


Zasady punktowania poszczególnych osiągnięć kandydatów do Nagrody Społecznika określił Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” wprowadzonego Zarządzeniem nr 203/2021/2022 Rektora UAM z dnia 12 kwietnia 2022 r.