Data publikacji w serwisie:

Nagrody dla Wydawnictwa Naukowego UAM

Wydawnictwo Naukowe UAM w ostatnim czasie otrzymało za swoje publikacje kolejne nagrody.

Jedna z nich, to nagroda za edycję bibliofilską Dziennika, t. I Atanazego Raczyńskiego w przekładzie i opracowaniu prof. UWr dra hab. Aleksandra Wita Labudy oraz prof. UAM dra hab. Michała Mencfela. Nagroda została przyznana w Konkursie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2018.

Podczas XIII Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2019 dwie kolejne książki otrzymały wyróżnienie. Są to monografie: U szczytu potęgi. Wielka Brytania w latach 1815–1914 autorstwa prof. UAM dra hab. Krzysztofa Marchlewicza oraz Semioza pisma. Cyrylica i łacinka w serbskim i chorwackim dyskursie narodowym na tle słowiańskim dra Artura Stęplewskiego.