Data publikacji w serwisie:

Nowe szkolenia z programu „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizuje dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cykl szkoleń, które zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku.

W nadchodzącym czasie wykładowcy, wszyscy pracownicy dydaktyczni, doktoranci prowadzący zajęcia ze studentami oraz pracownicy techniczni pracujący ze studentami w laboratoriach będą mogli wziąć udział w szkoleniach:

  • z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnością słuchu,
  • z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej,
  • z tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

W zależności od wybranej tematyki szkolenia będą miały formą stacjonarną lub zdalną. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w styczniu. Prowadzący szkolenia to specjaliści z zakresu omawianej tematyki.

Szczegóły dotyczące szkoleń i zapisów zainteresowani pracownicy znajdą w Intranecie.

Szkolenia to wyjątkowa okazja by poznać zagadnienia pozwalające na pełniejsze włączanie wszystkich grup społeczności akademickiej w codzienne aktywności.


Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.