Data publikacji w serwisie:

Ogłoszenie wyników VII Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje”

Znamy laureatów VII Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje”, organizowanego w ramach XXVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 18 kwietnia br. w „Galerii Akademickiej” WAiK w Collegium im. Floriana Znanieckiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Prorektor UAM prof. dr hab. Joanna Wójcik, Dziekan WSE prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Prodziekan WAiK prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz  oraz prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik. Z wielką radością powitaliśmy również przedstawicieli Rodziny Patrona, Panią Grażynę Grzymisławską-Wójciak oraz Helenę i Antoniego Rubików. Bardzo też dziękujemy za udział w tej pięknej uroczystości Uczestnikom konkursu i licznie zgromadzonej publiczności. Wielki Finał już za nami! Przyjmujemy jak zawsze założenie, że w naszym konkursie nigdy nie ma przegranych. Zachęcamy serdecznie do zwiedzenia wystawy, by móc osobiście odczytać istotę przekazu artystycznego oraz „zanurzyć się” w przestrzeniach wyobraźni zaproponowanych przez Autorów prac.

Ekspozycja prac czynna do 30 czerwca.

Wyniki konkursu

Na tegoroczną edycję VII Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” 2024 wpłynęło 50 prac z następujących Wydziałów: Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Socjologii, Wydział Filozoficzny oraz Wydział Psychologii i Kognitywistyki.

Prace zostały wykonane w różnorodnych technikach plastycznych: malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych oraz technikach mieszanych.

Lista tegorocznych Laureatów przedstawia się następująco:

  • I Nagroda JM Rektora UAM – Weronika Szozda, Wydział Studiów Edukacyjnych
  • II Nagroda Dziekana WSE – Weronika Wachowiak, Wydział Studiów Edukacyjnych
  • III Nagroda Dziekana WAiK – Magdalena Wilczyńska, Wydział Filozoficzny
  • Nagroda Specjalna Rodziny Patrona – Piotr Basiński, Wydział Filozoficzny
  • I Wyróżnienie – Amanda Magdziak, Wydział Studiów Edukacyjnych
  • II Wyróżnienie – Wucong Zhao, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • III Wyróżnienie – Emil Głowacki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • Wyróżnienie Akademickie – Julia Sztuba, Wydział Studiów Edukacyjnych


I Nagroda Rektora UAM – Weronika Szozda „Skrzepnięcie”

Serdecznie gratulujemy tegorocznym Laureatom oraz wszystkim Uczestnikom konkursu z życzeniami niegasnącej pasji tworzenia i czerpania radości z kontaktu ze sztuką. Specjalne wyrazy wdzięczności kierujemy do Fundatorów nagród oraz Jurorów Komisji Konkursowej i do wszystkich osób, które w jakimkolwiek stopniu przyczyniły się do zaistnienia tej twórczej inicjatywy.

Organizator konkursu
prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek
Laboratorium Edukacji Artystycznej

Sekretarz konkursu
Malwina Suchanek
Studenckie Koło Edukacji Artystycznej „Pro Arte”
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Dokumentacja fotograficzna: Krzysztof Bytow