Data publikacji w serwisie:

Organizacja kształcenia w semestrze letnim 2020/21

Pojawiło się nowe Zarządzenie Rektora regulujące działanie Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

W dokumencie znajdują się istotne informacje dotyczące organizacji kształcenia oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem

Dziękujemy!