Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu Fund_Akcja

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozstrzygnęła VII edycję konkursu Fund_Akcja. Przedstawiciele społeczności UAM otrzymają wsparcie w wysokości 123 100 zł, dzięki któremu zrealizują łącznie 22 projekty popularyzujące oraz upowszechniające naukę, promujące osiągnięcia naukowców i angażujące różne grupy społeczne.

W tegorocznej edycji Konkursu wpłynęło 101 wniosków projektowych. Komisja Oceny Wniosków wyłoniła 22 zespoły, które zrealizują projekty z bardzo wielu dziedzin i o różnym charakterze.

W gronie Laureatów znalazły się zespoły, które zgłosiły projekty m.in. popularyzujące nauki ścisłe wśród młodzieży, promujące działania proekologiczne i przedsiębiorczość, wspierające integrację środowiska akademickiego w Polsce i w Ukrainie, czy też wpływające na poprawę świadomości społecznej w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zagadnieniami prawnymi.

Wszystkie zwycięskie projekty skierowane są do szerokiego grona odbiorców, także spoza środowiska akademickiego.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie!

Zobacz listę laureatów VII edycji konkursu Fund_Akcja (plik PDF)