Data publikacji w serwisie:

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji metodologicznej dla doktorantów i habilitantów w Nijmegen

W ramach polsko-niemiecko-holenderskiej uniwersyteckiej współpracy w dniach 21-22.03.2019 roku odbyła się w Nijmegen 6. edycja międzynarodowej konferencji metodologicznej dla doktorantów i habilitantów pt. „Junge Forschung im Bereich  Deutsch als Fremdsprache”. Głównym celem przedsięwzięcia zapoczątkowanego w 2016 r. przez prof. UAM dr hab. Sylwię Adamczak-Krysztofowicz z Wydziału Neofilologii UAM jest merytoryczne wsparcie uczestników pracujących nad swoimi rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi.

W konferencji wzięli udział pracownicy, doktoranci i studenci Radboud Universiteit w Nijmegen, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Philippsa w Marburgu. Podczas tegorocznej edycji 15 uczestników z trzech partnerskich uniwersytetów wygłosiło 30-minutowe prezentacje na temat wielojęzyczności oraz metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego w Chinach, Japonii, Niemczech, Polsce, Holandii oraz w Senegalu. Konferencja po raz kolejny pokazała, jak istotną rolę odgrywa międzynarodowa współpraca i wymiana w zakresie prowadzonych badań naukowych. Dzięki interesującym i innowacyjnym projektom, zaangażowaniu referujących i słuchaczy oraz dzięki żywym dyskusjom spotkanie dostarczyło uczestnikom wiele nowych impulsów do rozważań i zachęciło do dalszej pracy naukowej. Swoje badania przedstawiły: dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak, dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, dr Joanna Kic-Drgas oraz mgr Anna Berezowska.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialne były: dr Sabine Jentges z Radboud Universiteit w Nijmegen, prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr Kathrin Siebold z Uniwersytetu Philippsa w Marburgu. Kolejna, 7. edycja konferencji odbędzie się w dniach 26-27.03.2020 roku  w Marburgu.