Data publikacji w serwisie:

Stypendia Fulbrighta

1 lutego 2019 roku ruszyła rekrutacja do trzech głównych programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta dla Polaków zainteresowanych wyjazdem do USA:

  • Fulbright Graduate Student Award,
  • Fulbright Junior Research Award oraz
  • Senior Award.
  • Fulbright Graduate Student Award to program stypendialny dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów graduate (np. magisterskich lub doktoranckich) w USA, finansujący pierwszy rok studiów z możliwością przedłużenia na drugi rok. Program oferuje także wsparcie w procesie wyboru programu studiów i aplikowania. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię. Przyjmowane są zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Nabór trwa do 26 kwietnia.
  • Fulbright Junior Research Award to program stypendialny dla doktorantów z polskich jednostek naukowych, umożliwiający wyjazd na 6-9 miesięcy do USA w celu zebrania materiałów do rozprawy doktorskiej. Stypendium może być zrealizowane w każdej akredytowanej amerykańskiej uczelni, a także w instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 10 czerwca.
  • Fulbright Senior Award to program stypendialny dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych polskich jednostek naukowych zainteresowanych wyjazdem badawczym lub badawczo-dydaktycznym (trwającym od 3 do 9 miesięcy) do USA. Stypendium może być zrealizowane w każdej akredytowanej amerykańskiej uczelni, a także w instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 10 czerwca.

Szczegółowe informacje na stronie www.fulbright.edu.pl oraz w Dziale Współpracy z Zagranicą.