Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

6 grudnia kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka po rozpatrzeniu złożonych wniosków wyłoniła 4 laureatów spośród doktorantów i 4 spośród studentów.

Doktoranci:

-     mgr Jakub Adamczewski ze Szkoły Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika

-     mgr Agnieszka Waligóra Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w dyscyplinie literaturoznawstwo

-     mgr Michalina Wilkowska ze Szkoły Nauk Ścisłych w dyscyplinie nauki fizyczne

-     mgr Mateusz Żmudziński ze Szkoły Nauk Przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Studenci:

-     Rut Bryl – z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia

-     Aleksandra Krzyżaniak z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, kierunek etnologia

-     Ewelina Lange z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka

-     Julia Orłowska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek stosunki międzynarodowe.

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez okres 9 miesięcy wynosi dla doktoranta: 2 700 zł miesięcznie, dla studenta 1 300 zł miesięcznie.

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Fot. Zuzanna Kaczmarek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048