Data publikacji w serwisie:

Świadomy UAM - w chorobie i niepełnosprawności

Projekt „Świadomy UAM - w chorobie i niepełnosprawności” to cykl warsztatów skierowany do społeczności akademickiej, który otrzymał dofinansowanie w jesiennej edycji konkursu Kowadło 2.0.

Wśród odbiorców projektu znajdują się studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami, kadra dydaktyczna, kadra administracyjna oraz wszyscy tworzący społeczność uniwersytecką, których interesuje specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i chorobami (endometrioza i zespół policystycznych jajników). Warsztaty kierowane są do osób, które chciałyby zdobyć wiedzę oraz nabyć kompetencje oraz umiejętności w celu optymalizacji ułatwienia działań i aktywności w powyższej tematyce.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości, wiedzy oraz kompetencji dotyczących specyfiki funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami oraz chorobami takimi jak endometrioza czy zespół policystycznych jajników. Ponadto wywołują one potrzebę wielopłaszczyznowego wsparcia, co warte jest rozpowszechnienia. Spotkania zorganizowane ze specjalistami wrażliwymi na poruszaną tematykę są kluczowe dla właściwego rozwoju i optymalizacji wiedzy w obszarze poruszanej problematyki.

Cykl 7 warsztatów realizowany będzie w styczniu i lutym 2021 roku i będzie obejmował:

  • 08.01.2020 godz. 18:00 - 20:00 Endometrioza bez tajemnic - dla wszystkich ze społeczności uniwersyteckiej zainteresowanych problematyką. Prowadzący: dr Lucyna Jaworska- Wojtas, dr n. med. Mikołaj Karmowski, dr n. med. Piotr Rubisz, mgr Marlena Kaźmierska
  • 12.01.2020 godz. 17:00 -18:30 PCOS bez tajemnic - dla wszystkich ze społeczności uniwersyteckiej zainteresowanych problematyką. Prowadzący: mgr Paulina Mencel
  • 14.01.2020 godz. 17:00 -18:30 Student z niepełnosprawnością na UAM - poradnik dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzący: mgr Anna Rutz
  • 19.01.2020 godz. 16:00 -18:00 Praca ze studentami z problemami natury psychicznej i problemami neurorozwojowym - praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć dla wykładowców i doktorantów. Prowadzący: mgr Szymon Hejmanowski
  • 21.01.2020 godz. 17:00 -19:00 Praca ze studentami z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, ruchową - praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć dla wykładowców i doktorantów. Prowadzący: dr Beata Tylewska- Nowak
  • 27.01.2020 godz. 13:00 -15:00 Student z niepełnosprawnościami - praktyczne wskazówki - dla kadry administracyjnej i pracowników obsługi. Prowadzący: dr Urszula Tokarczyk- Bar
  • 4.02.2020 godz. 17:00-19:00 Akcja akceptacja czyli zaakceptowanie siebie, asertywność i wiara we własne możliwości - spotkanie z psychologiem - dla studentów i doktorantów. Prowadzący: dr Justyna Śmietańska
Organizatorzy mają nadzieję, że wiedza i doświadczenie prelegentów przyczynią się do ukazania Uniwersytety im. Adama Mickiewicza jako wzoru do naśladowania w realizacji dobrych praktyk, a holistyczne ujęcie powyższych tematów będzie coraz bardziej rozpowszechniane.