Data publikacji w serwisie:

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2024

Zapraszamy do udziału w X edycji Sympozjum Młodych Naukowców – ogólnopolskiej konferencji naukowej przeznaczonej dla studentów i doktorantów nauk ścisłych i przyrodniczych. Odbędzie się ona w formie stacjonarnej w dniach 23-25 września 2024 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem Sympozjum jest Wydział Fizyki UW.

Konferencja daje studentom oraz doktorantom z całej Polski możliwość zaprezentowania swoich wyników badań w zakresie nauk fizycznych oraz pokrewnych. Dodatkowo umożliwia ona zapoznanie się z projektami naukowymi realizowanymi na innych uczelniach oraz nawiązanie nowych kontaktów z uczestnikami z całej Polski.

– Liczymy, że tegoroczna konferencja pozwoli podtrzymać integrację polskiego środowiska studentów fizyki, a dyskusje będą równie ożywione jak podczas poprzednich edycji Sympozjum. Ponadto Sympozjum oferuje ciekawe wykłady zaproszonych prelegentów oraz warsztaty rozwijające umiejętności miękkie i nie tylko – piszą organizatorzy.

Rejestracja uczestników czynnych potrwa do 14 lipca br. za pośrednictwem formularza: Formularz rejestracyjny – uczestnicy czynni

Uczestnicy bierni mogą zarejestrować się do 31 sierpnia br. za pomocą formularza: Formularz rejestracyjny – uczestnicy bierni

Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej: smn.fuw.edu.pl, facebookowej i instagramowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!