Data publikacji w serwisie:

Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2022 roku.

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to projekt o charakterze szkoleniowo-popularyzatorskim, w ramach którego w dniach 9-12 września 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty z praktykami oraz ekspertami dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich.

Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde. Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie wyłonionej grupy doktoranckich ekspertów z całej Polski (limit miejsc: 30), którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

W ramach projektu SMNS Krajowa Reprezentacja Doktorantów oferuje:

  • udział w cyklu szkoleń (m.in. z zakresu regulacji ustawowych dotyczących doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, jak również badań naukowych, pozyskiwania grantów badawczych, aplikowania na staże i wyjazdy zagraniczne; co więcej zorganizowane zostaną warsztaty z umiejętności miękkich przydatnych podczas wystąpień publicznych, warsztaty z zarządzania czasem, organizacji pracy własnej i zespołowej oraz obsługi narzędzi IT wspomagających prace naukowo-dydaktyczną);
  • stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych;
  • zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego projektu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”;
  • certyfikaty po odbyciu szkoleń i spełnienia wymogów niezbędnych do ukończenia projektu.

Jaka jest wysokość opłaty za udział w „Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca”? Nie pobieramy opłat za udział w projekcie (tj. za udział w szkoleniach, zakwaterowanie i wyżywienie).

Projekt rozpocznie się 9 września, a zakończy 12 września 2022 r.Gdzie odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?
W Toruniu.

Jaki jest limit uczestników „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?
Maksymalna liczba miejsc: 30 doktorantek/doktorantów.

Czego oczekujemy od Kandydatów?

  • statusu doktoranta,
  • doświadczenia w działalności naukowej,
  • zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania,
  • dyspozycyjności czasowej,
  • dużo uśmiechu,
  • mile widziane: doświadczenie w działalności organizacyjnej i samorządowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej projektu https://www.smns.krd.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 sierpnia 2022 r.

Termin przedstawienia wyników o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 r. Organizator zastrzega, że termin powyższy może zostać przesunięty.

Informujemy, że po ocenie przesłanych zgłoszeń Koordynator projektu z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów skontaktuje się z zakwalifikowanymi osobami.