Data publikacji w serwisie:

Szkolenie Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych UAM do udziału w zdalnym szkoleniu z tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
  • doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
  • pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych. Dostępność ta dotyczy w sposób szczególny osób z niepełnosprawnością wzroku. Osoby borykające się z taką niepełnosprawnością mają prawo do równego dostępu do edukacji. Można im to umożliwić tworząc materiały dydaktyczne w sposób uniwersalny, dostępny dla wszystkich.

Będziemy rozmawiać m. in. o:
1. Formatach plików dostępnych i niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku
2. Tworzeniu dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word
3. Tworzeniu dostępnych prezentacji multimedialnych
4. Oznaczeniu grafiki w dostępny sposób dla osób z niepełnosprawnością wzroku
5. Tworzeniu dostępnego pliku pdf
6. Dobrych praktykach w tworzeniu dokumentów
7. Formach pracy z dokumentem osób z niepełnosprawnością wzroku

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami niepełnosprawnością wzroku. Każde ze szkoleń składa się z jednego 6-godzinnego spotkania oraz części e-learningowej szkolenia. Grupy liczą 15 osób. Spotkania odbywają się online za pośrednictwem platformy MS Teams. Ze względu na różnorodną specyfikę pracy wykładowców i doktorantów, przygotowaliśmy 3 terminy szkoleń w pierwszej połowie roku. 2 terminy będą zaproponowane w kolejnym roku akademickim. 

Terminy szkoleń
· Grupa 1: 27.04. godz. 9:00-14:00
· Grupa 2: 26.05. godz. 9:00-14:00
· Grupa 3: 10.06. godz. 9:00-14:00

Ilość miejsc w grupach ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący
Prowadzącymi szkolenia są:
mgr Henryk Lubawy- Starszy Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku
mgr Bartosz Zakrzewski- Starszy Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku

Zgłoszenia:

https://forms.office.com/r/KXqThtmkpX

Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Dominika Hoft
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
dominika.hoft@amu.edu.pl
tel. 61 829 1210