Data publikacji w serwisie:

Trudne sytuacje i kryzysy psychiczne wśród studentów – kwestionariusz dla doktorantów

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w bardzo ważnym projekcie i wypełnienia ankiety dotyczącej trudnych sytuacji i kryzysów psychicznych, jakich doświadczają studenci w trakcie studiów. Badanie jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu SOS Digital – Support to Students in Distress. Na wypełnienie całego kwestionariusza będą Państwo potrzebowali do 10 minut. Serdecznie prosimy o wypełnienie go w ciągu 7 dni od daty otrzymania tej wiadomości.

Kwestionariusz:

https://drive.google.com/open?id=1E7tn56NnCcNdEcCWpR4u0-a9j2_vXzTYhF3cfxHDlcY

Ankieta skierowana jest do WSZYSTKICH Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowej platformy internetowej ‘SOS Digital’, na której pracownicy uczelni mają uzyskać niezbędna informacje, jak wspierać studentów_tki w kryzysie oraz jakie procedury podejmować w sytuacjach szczególnie trudnych. Wszystkie dane zbierane są wyłącznie w celach naukowych, z zachowaniem zasad pełnej poufności. Żadna informacja nie zostanie przekazana osobie spoza zespołu badawczego. Dzięki oznaczeniu kodem odpowiedzi osób badanych, zachowana zostanie anonimowość (wszystkie dane zostaną oznaczone losowo wygenerowanym kodem identyfikacyjnym).

Państwa doświadczenia są dla nas bardzo ważne – dzieląc się nimi mogą Państwo pomóc bardzo wielu osobom!

W razie wątpliwości bądź chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Anną Rutz arutz@amu.edu.pl, tel. 61 829 20 55.

Dziękujemy za pomoc i udział w badaniu!

Jednocześnie prosimy o przekazanie naszej prośby jednej osobie - dzięki temu możemy wspólnymi siłami podwoić liczbę odpowiedzi.